Priser

Pris pr. md. varierer alt efter de ydelser lejer ønsker. I udgangspunktet er prisen 1.500 kr. pr. md. for leje af en boks. Vi lukker ind og ud, og vi fordrer også gerne med dit eget foder. Hø på folden om vinteren.
Øvrige faciliteter:
* Bred staldgang og vaskeplads
* Store folde, alle heste håndtrækkes
* Sommergræs
* Mulighed for sygefold/enefold ved behov
* Ind- og udlukning alle ugens dage (vinter)
* Plads til trailer parkering
   - vi aftaler os frem til resten alt efter din hests behov
 
Der foreligger staldkontrakt ved boksudlejningen.
Kalkgaarden | Farumvej 137, 3520 Farum  | Tlf.: 47 38 23 63 | Kalkgaarden@kalkgaarden.com