Naturparkens historie

Hvad er Naturparken?

Naturparken er det enestående landskab, der strækker sig fra Farum til Slangerup, og som bl.a. rummer Farum Sø, Bastrup Sø, Buresø og den øvre Mølleå.

Området omfatter også en række skove, åbne marker, moser og enge med et rigt dyre- og planteliv, bl.a. en række sjældne vilde blomster. Store dele af Naturparken er udpeget som nationalt geologisk og/eller biologisk interesseområde samt EU-habitatsområde. 

Naturparken og dens historie

Idéen om en naturpark opstod allerede i slutningen af 1930'erne hos cigarsorterer Thorvald Vognsen. Han drøftede sagen med statsminister Thorvald Stauning, forfatteren Johs. V. Jensen og andre af datidens store personligheder, der støttede idéen om en naturpark nær København.

I 1942 blev nedsat et arbejdsudvalg bestående af en række fremtrædende videnskabsmænd, der efter moden overvejelse udpegede det område, som vi nu kalder Naturparken mellem Farum og Slangerup.

Valget var genialt: En naturpark kun 25 minuttes kørsel og ca. lige så mange kilometer fra centrum af landets hovedstad. Og vel og mærke en naturpark med så mange enestående kvaliteter, der byder på et væld af oplevelser for børn og voksne, gående, cyklende eller ridende.

Naturparken blev grundigt beskrevet af højt kvalificerede eksperter i bogen "Naturparken mellem Farum og Slangerup" - et værk på mere end 300 sider, der redegør for områdets arkæologi, borge, botanik, fredning, fugleliv, geologi, geografi, insekter, kirker, landsbyer, stednavne, skove og vanddyr. Bogen kan desværre ikke længere købes, men kan lånes på biblioteket, eller med lidt held købes antikvarisk.

Bogomslag: Naturparken mellem Farum og Slangerup
Kalkgaarden | CVR: 31823366 | Farumvej 137, 3520 Farum  | Tlf.: 2025 2288 | Kalkgaarden@kalkgaarden.com